OsobljeDobrodošli na web stranicu Klinike za bolesti uha nosa i grla i kirurgiju glave i vrata
Izbornik
Osoblje Klinike / glavni klinički interes ...

Liječnici

prof.dr. Drago Prgomet

Tumori glave i vrata, plastična kirurgija, kirurgija štitne žljezde


prof.dr. Jadranka Handžić

Audiologija
prof.dr. Srećko Branica

Otokirurgija, audiologija, kirurgija baze lubanje
prof.dr. Mislav Gjurić

Otokokirurgija, kirurgija baze lubanje, plastična i rekonstruktivna kirurgija
prim.dr. Duška Markov Glavaš

Bolesti žljezda slinovnica, dječja ORL,UZV i citologija u ORL

dr. Ančica Resler Šeks

Audiologija
doc.dr.sc. Martin Jurlina

Maksilofacialna kirurgija, rinologija, plastična i rekonstruktivna kirurgija
doc.dr.sc. Mario Bilić

Kirurgija tumora glave i vrata, rinologija, plastična i rekonstruktivna kirurgija
prim.mr.sc. Gorazd Poje

rinosinusologija, kirugija lubanjske osnovice, plastična kirurgija
dr.sc.Ratko Prstačić

Fonijatrija, rinosinusologija, kirurgija hrkanja i opstruktivne apneje
dr.sc. Krsto Dawidowsky

Otokirurgija, audiologija, kirurgija baze lubanje
doc.dr.sc. Ivan Vladika

Audiologija

dr. Anamarija Šimunčić Veselić

Audiologija,kohlearni implanti kirurgija glave i vrata

dr. Lana Kovač Bilić

Otokirurgija, Dječja otorinolaringologija

dr.sc. Iva Topić Grahovac

Fonijatrija
dr. Juraj Lukinović

Kirurgija titnjače,kirurgija tumora glave i vrata
dr. Katarina Vuković Đurić

Rinologija
dr. Boris Bumber

Kirurgija titnjače
dr. Marcel Marjanović Kavanagh

Rinologija, kirurgija baze lubanje
dr. Jerko Biloš

Maksilofacijalna kirurgija
dr. Josip Markešić

Rinologija
dr.Iva Botica
Specijalizanti

dr. Irena Makovac
dr. Juraj Slipac
dr. Elena Klišeska
dr. Ozren Vugrinec
dr. Mislav Malić

Glavna medicinska sestra
Mirna Vrček

Medicinske sestre
Biserka Bermanec
Blaženka Prusac
Sonja Vodanović
Zlatica Prodanović
Mara Rašić
Katica Gugić
Ljerka Žurovec
Ljiljana Tomić
Marica Rebrović
Marina Kaplan
Mira Gluhak

vrati se na vrh